รถขุดมือสอง

 • ราคานี้ไม่รวมประกันภัย
 • ไม่รวมค่าอากรแสตมป์
 • รถพร้อมใช้งาน 
 • ซ่อมปรับสภาพแล้ว (ทำสีแล้ว)  พร้อมส่ง 
 • ราคาขายรวม Vat7% แล้ว 
 • บริการขนส่งฟรีทั่วไทย 
 • รถขุดสภาพนางฟ้า ชั่วโมงการทำงานน้อย คืนทุนเร็ว ผ่อนง่ายสบายเก่ากระเป๋า

SY215C ACE 28308

SY215C-ACE SY021WCA28308 3,421 ชั่วโมง จอดศูนย์ขอนแก่น 
เงื่อนไขการขาย : ราคา  2,470,000 บาท ดาวน์ 15%
ดอกเบี้ย 4% ผ่อน 48 เดือน เฉลี่ย 50,738 บาท
เงื่อนไขของแถม : แถมฟรี PM2,000 การรับประกันเครื่องจักร 3 เดือน

 • ราคานี้รวมราคาประกันภัยแล้ว
 • ไม่รวมค่าอากรแสตมป์
 • รถพร้อมใช้งาน 
 • ซ่อมปรับสภาพแล้ว (ทำสีแล้ว)  พร้อมส่ง 
 • ราคาขายรวม Vat7% แล้ว 
 • บริการขนส่งฟรีทั่วไทย 
 • รถขุดสภาพนางฟ้า ชั่วโมงการทำงานน้อย คืนทุนเร็ว ผ่อนง่ายสบายเก่ากระเป๋า

SY215C ACE 29378

SY215C-10 ACE SY021WCA29378 3,203 ชั่วโมง ศูนย์ขอนแก่น   
เงื่อนไขการขาย : ราคา 2,470,00 บาท ดาวน์ 15%
หรือ 370,500 บาท ดอกเบี้ย 4% ผ่อนจำนวน 48 งวด เฉลี่ยต่องวด 53,723 บาท 

เงื่อนไขของแถม : แถมฟรี PM 2,000 การรับประกันเครื่องจักรนานสูงสุด 3 เดือน

 • ราคานี้รวมประกันภัยรถแล้ว
 • ไม่รวมค่าอากรแสตมป์
 • รถพร้อมใช้งาน 
 • ซ่อมปรับสภาพแล้วแต่ไม่ได้ทำสี (พร้อมส่ง) 
 • ราคาขายรวม Vat7% แล้ว 
 • บริการขนส่งฟรีทั่วไทย 
 • รถสวยสภาพพร้อมลุย คืนทุนไว ผ่อนสั้น คุ้มค่าคุ้มราคา

SY215C 62598

SY215C SY021HBK62598 4,075 ชั่วโมง โคราชพร้อมขาย 
เงื่อนไขการขาย : ราคา 2,200,000 บาท ดาวน์ 10%
หรือ 220,000 บาท ผ่อน 36 เดือน ดอกเบี้ย 4.5% เฉลี่ยงวดละ 62,425 บาท 
เงื่อนไขของแถม : ฟรี PM1,000 ชม รับประกันเครื่องจักร 3 เดือน

 • ราคานี้ไม่รวมประกันภัย 
 • ไม่รวมค่าอากรแสตมป์
 • รถพร้อมใช้งาน 
 • ซ่อมปรับสภาพแล้ว (ไม่ได้ทำสี)  พร้อมส่ง 
 • ราคาขายรวม Vat7% แล้ว 
 • บริการขนส่งฟรีทั่วไทย 
 • รถขุดสภาพนางฟ้า ชั่วโมงการทำงานน้อย คืนทุนเร็ว ผ่อนง่ายสบายเก่ากระเป๋า

SY215C 62608

SY215C  SY021HBK62608  4,059 ชั่วโมง รถจอดศูนย์โคราช  
เงื่อนไขการขาย : 2,200,000 บาท ดาวน์ 10%
หรือ 220,000 บาท ผ่อน 36 เดือน ดอกเบี้ย 4.5%
เฉลี่ยงวดละ  62,425  บาท

เงื่อนไขของแถม :  ฟรี PM1,000 ชมรับประกันเครื่องจักร 3 เดือน

 • ราคานี้ไม่รวมประกันภัย 
 • ไม่รวมค่าอากรแสตมป์
 • รถพร้อมใช้งาน 
 • ซ่อมปรับสภาพแล้ว (ทำสีแล้ว)พร้อมส่ง 
 • ราคาขายรวม Vat7% แล้ว 
 • บริการขนส่งฟรีทั่วไทย 
 • รถขุดสภาพนางฟ้า ชั่วโมงการทำงานน้อย คืนทุนเร็ว ผ่อนง่ายสบายเก่ากระเป๋า
 • เงื่อนไขการขายสามารถต่อรองกันได้

SY245H K00898

SY245H SY0249BK00898  1,252 ชั่วโมง รถจอดศูนย์ขอนแก่น 
เงื่อนไขการขาย : 3,400,000 บาท ดาวน์ 15%
ดอกเบี้ย 4.5% ผ่อน 48 เดือน เ
ฉลี่ยงวดละ 71,046 บาท
เงื่อนไขของแถม : PM 3,000 รับประกันเครื่องจักร 6 เดือน