โปรโมชั่น

รายละเอียด และโปรโมชั่น

comingsoon

SY135C

ราคา 2,490,000 บาท
 • ดาวน์เพียง 3xx,xxx บาท
 • ผ่อนเดือนละ 43,xxx X 60 งวด
 • รับประกันเครื่องจักร 18 เดือน หรือ 3,000 ชม
 • แถมฟรี PM 7,000 ชม
 • รายละเอียดที่แจ้งไปนี้ยังไม่ร่วมค่าประกันภัย
*บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่ 1 – 30 เมษายนนี้ 2566
comingsoon

SY135C

ราคา 2,490,000 บาท

 • ดาวน์เพียง 2xx,xxx บาท
 • ผ่อนเดือนละ 54,xxx X 48 งวด
 • รับประกันเครื่องจักร 18 เดือน หรือ 3,000 ชม
 • แถมฟรี PM 7,000 ชม
 • รายละเอียดที่แจ้งไปนี้ยังไม่ร่วมค่าประกันภัย
*บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่ 1 – 30 เมษายนนี้ 2566
comingsoon

SY135C Long Arm

ราคา 2,550,000 บาท

 • ดาวน์เพียง 2xx,xxx บาท
 • ผ่อนเดือนละ 55,xxx X 48 งวด
 • รับประกันเครื่องจักร 18 เดือน หรือ 3,000 ชม
 • แถมฟรี PM 7,000 ชม
 • รายละเอียดที่แจ้งไปนี้ยังไม่ร่วมค่าประกันภัย
*บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่ 1 – 30 เมษายนนี้ 2566

ติดต่อฝ่ายขาย

comingsoon

SY200C

ราคา 3,090,000 บาท
 • ดาวน์เพียง 309,000 บาท
 • ผ่อนเดือนละ 65,xxx X 48 งวด
 • รับประกันเครื่องจักร 18 เดือน หรือ 3,000 ชม
 • แถมฟรี PM 7,000 ชม
 • ประกัน 10 ชิ้นส่วนหลัก 7,000 ชม
 • รายละเอียดที่แจ้งไปนี้ยังไม่ร่วมค่าประกันภัย
*บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่ 1 – 30 เมษายนนี้ 2566
comingsoon

SY215C ACE

ราคา 3,740,000 บาท
 • ดาวน์เพียง 3xx,xxx บาท
 • ผ่อนเดือนละ 78,xxx X 48 งวด
 • รับประกันเครื่องจักร 18 เดือน หรือ 3,000 ชม
 • แถมฟรี PM 7,000 ชม
 • ประกัน 10 ชิ้นส่วนหลัก 7,000 ชม
 • รายละเอียดที่แจ้งไปนี้ยังไม่ร่วมค่าประกันภัย
*บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่ 1 – 30 เมษายนนี้ 2566

ติดต่อฝ่ายขาย