fbpx

Promotion

รายละเอียดและ Promotion

31 มีนาคม 2565

รถขุดขนาดกลาง SY35U (A/C)+Line

🔥SY35U =ราคา 1,280,000 บาท
👉 ราคา 1,280,000 บาท
⭐ราคาดาวน์เพียง 128,000 บาท
🌈อัตราดอกเบี้ย 5.50%
✨ผ่อนเดือนละ 29,931 X 48 งวด
📍รับประกันเครื่องจักร 18 เดือน หรือ 3,000 ชม
📍แถมฟรี PM 3,000 ชม
*บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รถขุดขนาดกลาง SY55C (A/C)+Line

🔥 รายละเอียด SY55C (+Line)
👉 ราคา 1,580,000 บาท
⭐ราคาดาวน์เพียง 158,000 บาท
🌈อัตราดอกเบี้ย 5.50%
✨ผ่อนเดือนละ 36,946 X 48 งวด
📍รับประกันเครื่องจักร 18 เดือน หรือ 3,000 ชม
📍แถมฟรี PM 3,000 ชม
*บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รถขุดขนาดกลาง SY75C (A/C)+Line

🔥 รายละเอียด SY75C (+Line)
👉 ราคา 1,880,000 บาท
⭐ราคาดาวน์เพียง 188,000 บาท
🌈อัตราดอกเบี้ย 5.50%
✨ผ่อนเดือนละ 43,961 X 48 งวด
📍รับประกันเครื่องจักร 18 เดือน หรือ 3,000 ชม
📍แถมฟรี PM 3,000 ชม
*บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รถขุดขนาดกลาง SY135C

🔥SY135C ราคา 2,490,000 บาท😘
⭐ราคาดาวน์เพียง 249,000
🌈อัตราดอกเบี้ย 2.99%
✨ผ่อนเดือนละ 52,280 X 48 งวด
📍ฟรีประกันภัย 4 ปี PM 7,000 ชม
📍มาตรฐานการรับประกัน 18 เดือน หรือ 3,000 ชั่วโมง
🔸ใช้โปรโมชั่นนี้จนกว่าจะมีการปลี่ยนแปลง🔸
** โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565
*บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รถขุดขนาดกลาง SY135C Long Arm

🔥SY135C Long Arm ราคา 2,550,000 บาท 😘
⭐ราคาดาวน์เพียง 255,000 บาท
🌈อัตราดอกเบี้ย 2.99%
✨ผ่อนเดือนละ 53,530 X 48 งวด
📍ฟรีประกันภัย 4 ปี PM 7,000 ชม
📍มาตรฐานการรับประกัน 18 เดือน หรือ 3,000 ชั่วโมง
🔸ใช้โปรโมชั่นนี้จนกว่าจะมีการปลี่ยนแปลง🔸
*บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รถขุดขนาดกลาง SY200C

🔥 SY200C ราคา 3,090,000บาท
⭐ราคาดาวน์เพียง 309,000 บาท
🌈อัตราดอกเบี้ย 2.99%
✨ผ่อนเดือนละ 64,870 X 48 งวด
📍ฟรีประกันภัย 4 ปี PM 7,000 ชม
📍มาตรฐานการรับประกัน 18 เดือน หรือ 3,000 ชั่วโมง
📍 รับประกัน 10 ชิ้นส่วนหลัก 7,000 ชม
🔸ใช้โปรโมชั่นนี้จนกว่าจะมีการปลี่ยนแปลง🔸

รถขุดขนาดกลาง SY205C

🔥รายละเอียด SY205C (เครื่องยนต์ 6 สูบ)
👉ราคา 3,490,000 บาท
⭐ราคาดาวน์ 349,000 บาท
📍 ฟรีPM 8,000 ชม
📍 รับประกัน 10 ชิ้นส่วนหลัก 7,000 ชม
📍มาตรฐานการรับประกัน 24 เดือน หรือ 4,000 ชั่วโมง
*บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

รถขุดขนาดกลาง SY215C

🔥รายละเอียด SY215C (เครื่องยนต์ 6 สูบ)
👉ราคา 3,590,000 บาท
⭐ราคาดาวน์เพียง 359,000 บาท
🌈อัตราดอกเบี้ย 0.99%
✨ผ่อนเดือนละ 69,980 X 48 งวด
📍 ฟรีประกันภัย 4 ปี PM 7,000 ชม
📍 รับประกัน 10 ชิ้นส่วนหลัก 7,000 ชม
📍มาตรฐานการรับประกัน 24 เดือน หรือ 4,000 ชั่วโมง
** โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565
*บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รถขุดขนาดกลาง SY215C ACE

🔥SY215C ACE(เครื่องยนต์ 4 สูบ คอมเมอนเรล) = ราคา 3,740,000 บาท
⭐ราคาดาวน์เพียง 374,000 บาท
🌈อัตราดอกเบี้ย 0.99%
✨ผ่อนเดือนละ 72,910 X 48 งวด
📍 ฟรีPM 8,000 ชม
📍 รับประกัน 10 ชิ้นส่วนหลัก 7,000 ชม
📍มาตรฐานการรับประกัน 24 เดือน หรือ 4,000 ชั่วโมง
🔸ใช้โปรโมชั่นนี้จนกว่าจะมีการปลี่ยนแปลง🔸
*บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565