fbpx

รถขุดขนาดเล็ก

รถขุดขนาดเล็ก

รถขุดขนาดเล็ก คือ รถขุดSANY ขนาดตั้งแต่ 3.5-7.5 ตัน เหมาะสำหรับการทำงานในที่แคบ ที่มีสิ่งกีดขวาง ช่วยลดความกังวลในการทำงานในพื้นที่จำกัดได้ดี

รถขุดขนาดเล็ก SY35U เป็นแบบ Zero Tail Swing เป็นรถขุดแบบท้ายสั้น ซึ่งส่วนท้ายของรถขุด จะไม่ยื่นออกมาจากแทร็ค และความห่างจากแทร็ค ประมาณ 10 เซ็นติเมตร ส่วน SY55C และ SY75C เป็นแบบ Conventional Tail Swing รถขุดแบบมาตรฐานที่มีส่วนท้ายยื่นเกินแทร็ค

SY55C และ SY75C เหมาะสำหรับงานขุดร่อง วางท่อระบายน้ำ และงานปรับพื้นที่ ทำงานในที่โล่ง สิ่งกีดขวางน้อย

การบำรุงรักษา และการดูแลรักษาทำได้ง่าย โครงสร้างที่มีความแข็งแรง ทำให้รถขุดขนาดเล็กทำงานได้อย่างเสถียรในระยะเวลานาน หรือทำงานในที่แคบได้สะดวก รถขุดขนาดเล็กของ SANY ได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษาประจำวันอีกด้วย

ลักษณะของรถขุด
แบบ Zero Tail Swing เป็นรถขุดแบบท้ายสั้น ซึ่งส่วนท้ายของรถขุด จะไม่ยื่นออกมาจากแทร็ค และความห่างจากแทร็ค ประมาณ 10 เซ็นติเมตร จึงสามารถหมุนได้รอบตัวรถ เหมาะสำหรับการทำงานในที่แคบได้อย่างดี

แบบ Conventional Tail Swing รถขุดแบบมาตรฐานที่มีส่วนท้ายยื่นเกินแทร็ค มากกว่า 10 เซ็นติเมตร เหมาะสำหรับการทำงานในที่โล่ง สิ่งกีดขวางน้อย เนื่องจากหากรถมีการหมุนรอบตัว จะมีส่วนของท้ายรถยื่นออกจากแทร็ค หากทำงานในที่แคบ อาจทำให้ตัวรถเสียหายได้

Zero Tail Swing