fbpx

ส่งมอบรถกระบะคันสุดท้าย จากงานมหากรรมการจองรถขุด

📸เก็บตกภาพบรรยากาศการส่งมอบรางวัลรถกระบะ🛻คันสุดท้ายยย‼️ จากงานมหกรรมการจองรถขุด2020🎊🪅 ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าผู้โชคดี🎉 และขอบคุณลูกค้าทุกท่านให้ไว้วางใจเลือกใช้ SANY ค่ะ🙏🏻💗