fbpx

(CSR) ธนาคารน้ำใต้ดิน SANY เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้จัดทำ

โครงการธนาคารน้ำ
SAN💧Y เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้จัดทำ"โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน"
เพื่อการจัดการแหล่งน้ำในชุมชน ให้มีน้ำใช่อย่างสมดุลและยั่งยืน🥰
โครงการธนาคารน้ำ
โครงการธนาคารน้ำ
โครงการธนาคารน้ำ